Trendy ve vzdělávání

v jazykových centrech na univerzitách v EU

Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání
Filozofické fakulty Univerzity Palackého

6. – 7. října 2022

Obecné informace

Tematické zaměření

Přivítáme příspěvky v následujících oblastech:

  • Metodologie výuky cizích jazyků
  • Výběr a tvorba studijních materiálů
  • Testování a měření jazykových dovedností
  • Moderní technologie ve výuce cizích jazyků
  • Příbuzná témata (k upřesnění v přihlášce)

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Důležité termíny

31.5. 2022 | zaslání přihlášky s abstraktem

21.6. 2022 | avízo o přijetí abstraktu

31.8. 2022 | platba konferenčního poplatku

Aktuální informace

Jak se k nám dostanete

Místem konání konference je Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kniha abstraktů

Kompletní anotace přijatých příspěvků budeme publikovat zde.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek je 1 500,- Kč, pro zahraniční účastníky 60 EUR. Úhradu je nutno provést bankovním převodem do 31. 8. 2022.
V případě platby ze zahraničí je poplatek za převod hrazen účastníkem.

Storno podmínky: do 15. 9. 2022 bude účtováno 50% poplatku, při pozdějším zrušení účasti bude jako storno poplatek účtováno 100%.

Korunový účet (platby v CZK)

Název banky: KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
Kód banky: 0100
Číslo účtu: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 992105111
Účel platby:
jméno a příjmení účastníka, CJV-konference
DIČ:
CZ61989592
IBAN: CZ0901000000191096330227

EURO účet (platby v EUR)

Název banky: KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
Kód banky: 0100
Číslo účtu: 43-3855090287/0100
Variabilní symbol: 992105111
Účel platby: jméno a příjmení účastníka, CJV-konference
DIČ: CZ61989592
IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Přihláška

Vaše účast na konferenci bude

Zúčastníte se společenského večera (6. 10.)?

Zaměření vašeho příspěvku

Jazyk vašeho příspěvku

Partneři konference

Pořadatelem konference je Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

cjv-konference@upol.cz

cjv.upol.cz

Organizační výbor:

Mgr. Zuzana Bazgerová

Mgr. et Mgr. Vlasta Bennová

Bc. Gabriela Grulichová

BSc (Hons.) Richard Francis Hayward

Mgr. Tereza Koudelíková

PhDr. Jiří Nový, Ph.D.

Markus Johan Öbrink, M.A.

Mgr. Markéta Psutka

B.A., M.A. Ulrike Strigl

Mgr. et Mgr. Vanda Vysloužilová

Vědecký výbor:

PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D.

doc. Mgr. Silvie Válková, Ph.D.