Vysokoškolačky | Dorm Girls

Jako mladý, začínající biolog, jezdíval jsem na některé koleje častěji, než mi ukládala má studentská povinnost…
As a young, novice biologist, I used to visit some dormitories more often than my study obligations had required…